Hiển thị tất cả 7 kết quả

Cảm biến, báo động

Cảm biến hiện diện One HPS02

1.950.000 

Cảm biến, báo động

Cảm biến rò rỉ khí Gas One SG01

850.000 

Cảm biến, báo động

Cảm biến báo cháy One SS01

800.000 

Cảm biến, báo động

Cảm biến tràn nước One WS01

650.000 
650.000 

Cảm biến, báo động

Cảm biến chuyển động One MS02

450.000 

Cảm biến, báo động

Cảm biến đóng mở cửa One SD01

350.000