Cơ cấu mở góc 125* Roger LT300

3.000.000 

Để sử dụng khi hộp nối đất FU100 được lắp đặt 125 độ so với tiêu chuẩn (mặt sau của trụ cổng)